§ 1. - Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.

Monitor Polski

M.P.1996.83.728

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.
§  1.
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego w Gdańsku w Polsce:
1)
na imprezie pod nazwą Targi Motoryzacyjne; Ekologia Bezpieczeństwo MOTOEXPO, odbywającej się w okresie od dnia 24 stycznia do dnia 26 stycznia 1997 r.,
2)
na imprezie pod nazwą Targi Energooszczędnego i Ekologicznego Ogrzewania CIEPŁO, odbywającej się w okresie od dnia 5 lutego do dnia 8 lutego 1997 r.,
3)
na imprezie pod nazwą Gdańskie Targi Turystyczne, odbywającej się w okresie od dnia 13 lutego do dnia 15 lutego 1997 r.,
4)
na imprezie pod nazwą Targi Zespołów Napędowych i Układów Sterowania NAPĘDY I STEROWANIA, odbywającej się w okresie od dnia 25 lutego do dnia 28 lutego 1997 r.,
5)
na imprezie pod nazwą Targi Urządzeń Dźwignicowych i Przenośnikowych, Systemów Transportu Bliskiego i Logistyki EUROCRANE & LOGTECH, odbywającej się w okresie od dnia 25 lutego do dnia 28 lutego 1997 r.,
6)
na imprezie pod nazwą Targi Elektrotechniki, Elektroenergetyki i Technik Oświetleniowych ELEKTROINSTALACJE, odbywającej się w okresie od dnia 25 lutego do dnia 28 lutego 1997 r.,
7)
na imprezie pod nazwą Gdańskie Targi Sportów Wodnych POLYACHT, odbywającej się w okresie od dnia 7 marca do dnia 9 marca 1997 r.,
8)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Bursztynu i Sztuki Jubilerskiej AMBERIF, odbywającej się w okresie od dnia 20 marca do dnia 23 marca 1997 r.,
9)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Okien OKNA, odbywającej się w okresie od dnia 23 kwietnia do dnia 26 kwietnia 1997 r.,
10)
na imprezie pod nazwą Targi Wyposażenia Mieszkań i Ogrodów MIESZKANIE I OGRÓD, odbywającej się w okresie od dnia 23 kwietnia do dnia 26 kwietnia 1997 r.,
11)
na imprezie pod nazwą Targi Budowlane GDAŃSKA WIOSNA BUDOWLANA, odbywającej się w okresie od dnia 23 kwietnia do dnia 26 kwietnia 1997 r.,
12)
na imprezie pod nazwą Targi Przetwórstwa i Produktów Żywnościowych oraz Targi Napojów POLFOOD, odbywającej się w okresie od dnia 21 maja do dnia 24 maja 1997 r.,
13)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH, odbywającej się w okresie od dnia 4 czerwca do dnia 7 czerwca 1997 r.,
14)
na imprezie pod nazwą Targi Inwestycyjne, Forum Gospodarcze WYSTAWA POMORSKA, odbywającej się w okresie od dnia 18 czerwca do dnia 21 czerwca 1997 r.,
15)
na imprezie pod nazwą Wystawa Miast Polskich, odbywającej się w okresie od dnia 18 czerwca do dnia 21 czerwca 1997 r.,
16)
na imprezie pod nazwą Targi Gospodarki Morskiej, odbywającej się w okresie od dnia 18 czerwca do dnia 21 czerwca 1997 r.,
17)
na imprezie pod nazwą Targi Komunikacji Miejskiej i Gospodarki Komunalnej CITY TRANS EKO, odbywającej się w okresie od dnia 18 czerwca do dnia 21 czerwca 1997 r.,
18)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz HOUSEBUILDING, odbywającej się w okresie od dnia 24 września do dnia 27 września 1997 r.,
19)
na imprezie pod nazwą Targi Marketingu i Reklamy REKLAMA, odbywającej się w okresie od dnia 14 października do dnia 16 października 1997 r.,
20)
na imprezie pod nazwą Bałtyckie Targi Książki, odbywającej się w okresie od dnia 14 października do dnia 16 października 1997 r.,
21)
na imprezie pod nazwą Targi Zarządzania Informacją; Administracja i Bankowość INFOMAN, odbywającej się w okresie od dnia 21 października do dnia 24 października 1997 r.,
22)
na imprezie pod nazwą Targi Wyposażenia i Technik Komputerowych dla Biura, Sklepu i Domu BALTSOHO, odbywającej się w okresie od dnia 21 października do dnia 24 października 1997 r.,
23)
na imprezie pod nazwą Targi Usług Finansowych TWOJA LOKATA, odbywającej się w okresie od dnia 21 października do dnia 24 października 1997 r.,

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.