Monitor Polski

M.P.1969.48.374

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1969 r.
§  2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu.