§ 3. - Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Wystawie Osiągnięć Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w roku 1970 we Wrocławiu albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1970.

Monitor Polski

M.P.1970.19.148

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1970 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.