§ 1. - Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXII Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1963 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1963.

Monitor Polski

M.P.1963.50.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1963 r.
§  1.
Wystawienie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego albo zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na XXXII Międzynarodowych Targach Poznańskich, odbywających się w okresie od dnia 9 czerwca 1963 r. do dnia 23 czerwca 1963 r. w m. Poznaniu w Polsce, daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej patentu na wynalazek, rejestracji wzoru użytkowego lub zdobniczego z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na wspomnianych targach w wymienionym wyżej okresie czasu albo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia na tychże Targach i w tymże okresie czasu towarów, na których został umieszczony znak towarowy.