Otwarcie sesji nadzwyczajnej Sejmu.

Monitor Polski

M.P.1936.127.230

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 czerwca 1936 r.