Monitor Polski

M.P.1953.A-52.584

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1953 r.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.