§ 11. - Organizacja turystyki.

Monitor Polski

M.P.1952.A-26.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1954 r.
§  11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.