§ 9. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej. - M.P.1975.22.137 - OpenLEX

§ 9. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1975.22.137

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.
§  9.
Zaleca się Zarządom Centralnych Związków Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz Kółek Rolniczych odpowiednie stosowanie przepisów niniejszej uchwały przez podległe im jednostki organizacyjne.