§ 6. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej. - M.P.1975.22.137 - OpenLEX

§ 6. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1975.22.137

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.
§  6.
1.
Dyrektor wojewódzkiego zakładu weterynarii jest wojewódzkim lekarzem weterynarii.
2.
Kierownik państwowego zakładu leczniczego dla zwierząt jest gminnym (miejskim) lekarzem weterynarii.
3.
W jednostkach podziału administracyjnego stopnia podstawowego, w których nie ma państwowego zakładu leczniczego dla zwierząt, gminnym (miejskim) lekarzem weterynarii jest lekarz wyznaczony przez dyrektora wojewódzkiego zakładu weterynarii.