§ 3. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej. - M.P.1975.22.137 - OpenLEX

§ 3. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1975.22.137

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.
§  3.
W skład wojewódzkiego zakładu weterynarii mogą wchodzić w szczególności:
1)
ośrodki specjalistyczne organizacji profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego oraz zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
2)
państwowe zakłady lecznicze dla zwierząt,
3)
ekipy dezynfekcyjne,
4)
weterynaryjne inspektoraty sanitarne (wojewódzki, rejonowe i zakładowe),
5)
laboratoria weterynaryjne,
6)
zakłady higieny weterynaryjnej w województwach: stołecznym warszawskim, białostockim, bydgoskim, gdańskim, gorzowskim, katowickim, kieleckim, koszalińskim, miejskim krakowskim, lubelskim, miejskim łódzkim, olsztyńskim, opolskim, poznańskim, rzeszowskim, szczecińskim, wrocławskim,
7)
graniczni lekarze weterynarii w województwach: stołecznym warszawskim, bialskopodlaskim, białostockim, bielskim, elbląskim, gorzowskim, jeleniogórskim, katowickim, koszalińskim, krośnieńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, przemyskim, szczecińskim, wałbrzyskim, zielonogórskim.