§ 1. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej. - M.P.1975.22.137 - OpenLEX

§ 1. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1975.22.137

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.
§  1.
1.
Służba weterynaryjna podległa terenowym organom administracji państwowej jest organizowana w ramach wojewódzkich zakładów weterynarii.
2.
Wojewódzki zakład weterynarii podlega wojewodzie.