§ 6. - Organizacja i zasady działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje wymagane od pracowników tych stacji.

Monitor Polski

M.P.1996.83.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.
§  6.
1.
Kierownikiem wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
2.
Kierownik wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej organizuje i nadzoruje szkolenie pracowników wojewódzkiej, terenowych i portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
3.
W wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej można utworzyć stanowisko zastępcy kierownika.
4.
W czasie nieobecności kierownika wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w razie nieutworzenia stanowiska zastępcy kierownika, zastępuje go wyznaczony pracownik upoważniony do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.