§ 15. - Organizacja i zasady działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje wymagane od pracowników tych stacji.

Monitor Polski

M.P.1996.83.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.
§  15.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.