§ 14. - Organizacja i zasady działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje wymagane od pracowników tych stacji.

Monitor Polski

M.P.1996.83.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.
§  14.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji (Dz. Urz. MZiOS Nr 5, poz. 12).