Monitor Polski

M.P.2014.926

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2014 r.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.