Monitor Polski

M.P.2014.926

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2014 r.
§  2. Przewodniczący Zespołu, z uwzględnieniem organów i osób, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ustala uczestników posiedzenia Zespołu, biorąc pod uwagę rodzaj sytuacji kryzysowej lub zagadnienia wymagającego omówienia na posiedzeniu Zespołu.