Monitor Polski

M.P.2014.926

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2014 r.
§  1. Posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej "Zespołem", odbywają się w terminach określonych przez przewodniczącego Zespołu.