Monitor Polski

M.P.2011.93.955

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2011 r.
§  5.
1. Sekretarz Zespołu w uzgodnieniu z osobą przewodniczącą posiedzeniu Zespołu sporządza komunikat prasowy informujący w szczególności o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych ustaleniach.
2. W przypadku zarządzenia niejawnego charakteru posiedzenia Zespołu nie sporządza się komunikatu prasowego.
3. Sekretarz Zespołu przekazuje komunikat prasowy, o którym mowa w ust. 1, rzecznikowi prasowemu Rządu w celu podania go do publicznej wiadomości.