Monitor Polski

M.P.2008.61.538

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2008 r.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.