§ 8. - Organizacja i sposób rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontrola wykonania obowiązku... - M.P.1950.A-88.1110 - OpenLEX

§ 8. - Organizacja i sposób rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontrola wykonania obowiązku rejestracji.

Monitor Polski

M.P.1950.A-88.1110

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1950 r.
§  8.
1.
Kontrolę wykonania obowiązku rejestracji wykonuje władza rejestracyjna.
2.
Przedstawiciele tej władzy mają prawo wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się maszyny podlegające rejestracji.