§ 6. - Organizacja i sposób rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontrola wykonania obowiązku... - M.P.1950.A-88.1110 - OpenLEX

§ 6. - Organizacja i sposób rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontrola wykonania obowiązku rejestracji.

Monitor Polski

M.P.1950.A-88.1110

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1950 r.
§  6.
1.
Zmiany okoliczności faktycznych dotyczących zarejestrowanych maszyn, o których mowa w art. 1 ust. 2, należy zgłaszać na piśmie władzy rejestracyjnej, podając dokładny zakres i przyczyny tych zmian.
2.
Za zmianę stopnia wykorzystania maszyny uważa się jej unieruchomienie lub zmniejszenie stopnia wykorzystania przez czas co najmniej jednego miesiąca.