§ 5. - Organizacja i sposób rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontrola wykonania obowiązku... - M.P.1950.A-88.1110 - OpenLEX

§ 5. - Organizacja i sposób rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontrola wykonania obowiązku rejestracji.

Monitor Polski

M.P.1950.A-88.1110

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1950 r.
§  5.
1.
Właściwa władza rejestracyjna ustali i poda do wiadomości publicznej miejsce, terminy i kolejność składania deklaracji, jak również zapewni zainteresowanym odpowiednią ilość formularzy (druków) deklaracji.
2.
Zaopatrzenie się w formularze (druki) deklaracji należy do obowiązku zgłaszających maszyny do rejestracji.