§ 1. - Organizacja i finansowanie robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remontowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1969.25.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1969 r.
§  1.
1.
Zarządzenie reguluje organizację i zasady finansowania robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remontowych, zwanych dalej robotami budowlano-montażowymi, wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem państwowych jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 2.
2.
Zarządzenie nie dotyczy państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz państwowych jednostek organizacyjnych powołanych do wykonywania robót w zakresie budowy i utrzymania dróg publicznych.