§ 7. - Opłaty za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Monitor Polski

M.P.1970.23.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.
§  7.
Wzory biletów wstępu do muzeów, tryb dystrybucji i kontroli ich zużycia, zostaną ustalone w drodze odrębnej instrukcji.