§ 6. - Opłaty za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Monitor Polski

M.P.1970.23.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.
§  6.
Oprócz biletów jednorazowych określonych w § 1 dyrektor (kierownik) muzeum może wprowadzić sprzedaż imiennych biletów abonamentowych, ważnych na dany rok kalendarzowy, za opłatą równą pięciokrotnej normalnej opłacie za jednorazowy wstęp do danego muzeum.