§ 5. - Opłaty za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Monitor Polski

M.P.1970.23.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.
§  5.
W jednym dniu w tygodniu wstęp do muzeów, o których mowa w zarządzeniu, jest bezpłatny. Dzień ten wyznacza dyrektor (kierownik) muzeum i podaje do wiadomości przez wywieszenie odpowiedniego ogłoszenia.