§ 3. - Opłaty za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Monitor Polski

M.P.1970.23.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.
§  3.
Wstęp bezpłatny do muzeów przysługuje:
1)
posłom na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2)
członkom Rady Kultury i Sztuki przy Ministrze Kultury i Sztuki,
3)
osobom odznaczonym odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" lub odznaką "Za Opiekę nad Zabytkami",
4)
pracownikom muzeów,
5)
studentom oraz uczniom szkół resortu kultury i sztuki,
6)
członkom komisji kultury rad narodowych - do muzeów znajdujących się na terenie działania rady.