§ 1. - Opłaty za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Monitor Polski

M.P.1970.23.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.
§  1. 1
1.
Wprowadza się następujące opłaty od osoby za jednorazowy wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki i ich oddziałów:
1)
do Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, Muzeum Zamkowego w Malborku i Muzeum Narodowego w Warszawie - Oddział w Wilanowie, Oddział w Łazienkach i Oddział w Nieborowie:
a)
opłata normalna 10 zł,
b)
opłata ulgowa 6 zł,
c)
opłata dla wycieczek szkolnych i grup żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową 3 zł;
2)
do Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu (zbiory główne):
a)
opłata normalna 7 zł,
b)
opłata ulgowa 5 zł,
c)
opłata dla wycieczek szkolnych i grup żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową 2 zł;
3)
do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce oraz do muzeów okręgowych i muzeów wyłączonych spod opieki muzeów okręgowych:
a)
opłata normalna 6 zł,
b)
opłata ulgowa 4 zł,
c)
opłata dla wycieczek szkolnych i grup żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową 2 zł;
4)
do pozostałych muzeów, do oddziałów muzeów wymienionych w pkt 1, 2 i 3, z wyjątkiem określonych w ust. 2 oraz do parku pałacowego w Wilanowie, w Nieborowie i ogrodu zimowego Muzeum - Zamek w Łańcucie:
a)
opłata normalna 4 zł,
b)
opłata ulgowa 2 zł,
c)
opłata dla wycieczek szkolnych i grup żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową 1 zł.
2.
Do muzeów (oddziałów muzeów) poświęconych czynowi zbrojnemu i martyrologii narodu polskiego oraz ruchowi rewolucyjnemu i przywódcom tego ruchu wstęp jest bezpłatny.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 lipca 1971 r. (M.P.71.41.262) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 1971 r.