§ 2. - Opłaty za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt, produkowanych za granicą.

Monitor Polski

M.P.1989.41.332

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 1991 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.