§ 5. - Opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1985.41.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.
§  5. 7
Opłaty uiszczone z góry za okres po wyrejestrowaniu odbiorników podlegają zwrotowi, z tym że za okres używania odbiorników potrąca się opłatę według zasad określonych w § 4.
7 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 marca 1991 r. (M.P.91.11.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.