§ 2. - Opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1985.41.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.
§  2. 4
Użytkownik odbiorników wymienionych w § 1 ust. 1 obowiązany jest uiszczać opłaty za okresy dwumiesięczne jednorazowo do końca drugiego miesiąca danego okresu (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień).
4 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (M.P.88.4.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 czerwca 1991 r. (M.P.91.21.151) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1991 r.