Monitor Polski

M.P.1953.A-79.944

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Kolei z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie wprowadzenia opłat za sprzedaż biletów komunikacji wewnętrznej przez kasy biletowe P. B. P. "Orbis" i Biuro Obsługi Podróżnych na stacjach P. K. P. (Dz. Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych Nr 25, poz. 280) w odniesieniu do Przedsiębiorstwa Podróży i Turystyki "Orbis".