Monitor Polski

M.P.1955.70.886

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1957 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO I PREZESA PAŃSTWOWEJ KOMISJI CEN
z dnia 19 lipca 1955 r.
w sprawie opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorstwa "Hotel-Orbis" oraz Przedsiębiorstwo Obsługi Ruchu Zagranicznego.

Na podstawie § 2 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-57, poz. 722, Nr A-96, poz. 1336 i Nr A-115, poz. 1495 i z 1954 r. Nr A-50, poz. 683) zarządza się, co następuje:
§  1. Dzienne stawki opłat za korzystanie z usług hoteli "Orbis" wynoszą:
Lp.Rodzaj usługiw hotelach
I kategoriiII kategorii
1Pokój jednoosobowy bez łazienki44 zł41 zł
2" " z łazienką55 "50 "
3" 2-osobowy bez łazienki75 "67 "
4" 2-osobowy z łazienką89 "80 "
5Apartament149 "-
6Łóżko w pokoju zbiorowym lub dodatkowa pościel25 "19 "
7Kąpiel w łazience ogólnej8 "6 "
§  2. Oprócz opłat zasadniczych ustalonych w § 1 hotele "Orbis" pobierają opłaty za świadczenia dodatkowe w następującej wysokości:
1) za pranie pośpieszne bielizny osobistej gości - według zatwierdzonego cennika dla pralni komunalnych powiększone o 30%,
2) za prasowanie i czyszczenie odzieży osobistej gości:

suknia wełniana lub jedwabna 6 zł

spódniczka 4 "

żakiet do kostiumu 11 "

płaszcz damski lub męski 13 "

spodnie 7 "

marynarka 11 "

3) opłaty na plaży hotelu w Sopocie:
a) bilet wstępu na plażę hotelu wraz ze wspólną szatnią jednorazowy 2 "

– na 10 kolejnych dni 20 "

(goście hotelowi i personel hotelu "Orbis" są zwolnieni od powyższej opłaty)

b) wynajem kosza plażowego 1-osobowego na 1 dzień 3 "
c) wynajem kosza plażowego 2-osobowego na 1 dzień 5 "
d) wynajem leżaka na 1 dzień 2 "
e) wynajem kosza plażowego 1-osobowego na 10 dni 30 "
f) wynajem kosza plażowego 2-osobowego na 10 dni 50 "
g) wynajem krzesła jednorazowo 0,5 zł
h) wynajem leżaka jednorazowo 2 zł
4) wynajem kajaka na 1 godzinę 4 zł
5) " łódki na 1 godzinę 5 "
6) " żaglówki na 1 godzinę 10 "
7) " 1 kompletu nart na 1 dzień 4 "
8) " 1 pary butów narciarskich na 1 dzień 6,5 "
9) " 1 pary butów z łyżwami na 1 dzień 4 "
10) " 1 pary sanek na 1 dzień 4 "
11) " 1 skafandra celtowego na 1 dobę 1,5 "
12) " 1 plecaka lub chlebaka na 1 dobę 1,5 "
13) za rozmowy telefoniczne zamiejscowe - według taryfy poczt,
14) za wynajem autokarów własnych - według taryfy Państwowej Komunikacji Samochodowej zwiększonej o 20%,
15) za korzystanie z auta osobowego - według taryfy miejskiego przedsiębiorstwa taksówkowego w danej miejscowości,
16) za inne drobne usługi, jak:
a) dokonanie meldunku - według obowiązujących przepisów bez opłat dodatkowych na rzecz hotelu,
b) zarejestrowanie cudzoziemców - od osoby 5 zł nie więcej niż 200 zł przy rejestracjach grupowych (oraz zwrot kosztu wniesionych przez "Orbis" opłat urzędowych),
c) załatwianie formalności paszportowych - od jednego paszportu 60 zł

(oraz zwrot kosztu wniesionych przez "Orbis" opłat urzędowych)

d) przy paszportach zbiorowych - od 1 osoby 20 zł

(oraz zwrot kosztu wniesionych przez "Orbis" opłat urzędowych)

e) uzyskanie wizy - od wizy 30 "

(oraz zwrot kosztu wniesionych przez "Orbis" opłat urzędowych)

f) przy wizach zbiorowych - od 1 osoby 5 "

(oraz zwrot kosztu wniesionych przez "Orbis" opłat urzędowych)

g) za wydelegowanie przewodnika (pilota) przy obsłudze w kraju dziennie 100 "

(oraz zwrot kosztów przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania - na warunkach uczestnika grupy)

h) obsługa przez przewodnika (pilota) imprez wyjazdowych za granicę od osoby za 1 dzień 5 "

(oraz zwrot kosztów przejazdu)

i) zamawianie pokoi hotelowych w innych miejscowościach jednorazowo od usługi 5 "

(oraz zwrot kosztu rozmowy telefonicznej)

j) zamawianie posiłków w zakładach prowadzonych w innych miejscowościach jednorazowo od usługi 10 "

(oraz zwrot kosztu rozmowy telefonicznej)

k) rezerwowanie miejsc na pobyt w pensjonatach jednorazowo od usługi 10 "
l) za dostarczenie biletów komunikacyjnych lub innych do wskazanego miejsca w tej samej miejscowości bez względu na ilość biletów - od usługi jednorazowo 5 "
ł) za zakup biletów komunikacyjnych nie sprzedawanych przez "Orbis" ("Wagon Lits" itp.) - od sztuki 5 "
m) za zakup biletów widowiskowych - od sztuki 1 "
n) za dokonywanie zakupów na zlecenie klienta (kwiaty, upominki itp.) - jednorazowo od usługi 10 "
o) za dostarczenie dla indywidualnych osób bagażu z dworca do wskazanego miejsca w tej samej miejscowości - opłata od sztuki 3 "

(oraz koszt transportu i opłat przewoźnika)

p) za załatwienie wniosków dewizowych - od wniosku 20 "
§  3. Za organizację i obsługę imprez oraz przejazdów grupowych i indywidualnych osób w kraju i za granicą hotele "Orbis" pobierają opłaty w następującej wysokości:
1) za organizowanie przyjazdu grup z zagranicy - od grupy bez względu na ilość członków 200 zł
2) za organizowanie przyjazdu osób indywidualnych - od osoby 50 "
3) za zorganizowanie przejazdu wagonem specjalnym lub włączenie do składu pociągu wagonu restauracyjnego - od wagonu 150 "
4) za zorganizowanie przejazdu pociągiem nadzwyczajnym w kraju na jednej docelowej trasie - od pociągu 750 "
5) za każdą następną trasę 400 "
6) za zorganizowanie przejazdu pociągiem nadzwyczajnym za granicę - od pociągu 1.200 "
7) za zorganizowanie przelotu samolotem specjalnym - od samolotu 300 "
8) za zorganizowanie transportu bagażu ciężkiego (np. rekwizytów teatralnych itp.) - od sumy rachunku 10%
9) za zarezerwowanie posiłków w wagonie restauracyjnym normalnego kursowania - jednorazowo od osoby 2 zł
10) za organizowanie imprez wyjazdowych grupowych oraz indywidualnych 15% od sumy kosztów świadczeń bytowych oraz usług dodatkowych (np. wycieczki krajoznawcze itp.) poniesionych przez Orbis (z wyjątkiem kosztów zakupu biletów komunikacyjnych); w przypadkach organizowania wycieczek wymiennych (bezdewizowych) nie pobiera się opłat za świadczenia wymienione w § 2 pkt 16 lit. c), d), e), f), h),
11) 1 za obsługę w kraju imprez grupowych przyjazdowych oraz imprez zleconych przyjazdowych - 15% od sumy rachunków za wyżywienie, zakwaterowanie oraz inne usługi (z wyłączeniem kosztów zakupu biletów komunikacyjnych).
§  4. Traci moc zarządzenie Ministra Kolei z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie cennika za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Obsługi Ruchu Zagranicznego "Orbis" (Monitor Polski Nr A-79, poz. 945).
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 pkt 11 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 7 sierpnia 1957 r. (M.P.57.73.447) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 września 1957 r.