Monitor Polski

M.P.1957.65.400

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1957 r.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.