§ 4. - Opłaty za czynności organów administracji probierczej.

Monitor Polski

M.P.1988.19.169

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1988 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.