§ 1. - Opłaty za czynności organów administracji probierczej.

Monitor Polski

M.P.1988.19.169

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1988 r.
§  1.
Za czynności organów administracji probierczej pobiera się opłaty określone w załączniku do zarządzenia.