§ 6. - Opłaty za badania wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1968.43.299

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1968 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.