§ 2. - Opłaty za badania wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1968.43.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1968 r.
§  2.
Nie pobiera się opłat za badania wykonywane z inicjatywy organów Państwowej Inspekcji Handlowej oraz na zlecenie jednostek budżetowych resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i handlu wewnętrznego.