§ 5. - Opłaty za badania artykułów żywnościowych, wykonane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1965.60.309

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1965 r.
§  5.
Koszty przesyłki nadesłanych prób do badania oraz koszty przekazywania opłat ponosi jednostka organizacyjna lub osoba, która czynności tych zażądała.