§ 3. - Opłaty za badania artykułów żywnościowych, wykonane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1965.60.309

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1965 r.
§  3.
Przy badaniu tej samej partii produktów obejmującym jednorazowo większą ilość prób, za każdą próbę powyżej pięciu zmniejsza się opłaty ustalone w taryfie o 25%.