§ 2. - Opłaty za badania artykułów żywnościowych, wykonane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1965.60.309

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1965 r.
§  2.
Nie pobiera się opłat za badania i analizy prób wykonywane:
1)
z inicjatywy organów Państwowej Inspekcji Handlowej, jeżeli badana próba nie ujawniła gorszej jakości towaru od deklarowanej,
2)
dla jednostek budżetowych resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych,
3)
dla Biura do Spraw Jakości Towarów Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.