Opłaty wywozowe od melasy.

Monitor Polski

M.P.1924.216.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1924 r.