Opłaty wywozowe od drzewa.

Monitor Polski

M.P.1924.161.499

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1924 r.