§ 1. - Opłaty wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.

Monitor Polski

M.P.1952.A-75.1202

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 1953 r.
§  1.
Wprowadza się z dniem 1 września 1952 r. następujące opłaty wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki:

1. opłatę normalną w wysokości dwóch (2) złotych pobiera się za jednorazowy wstęp do następujących muzeów:

1) Muzeum Narodowego w Warszawie,

2) Muzeum Narodowego w Krakowie,

3) Muzeum Narodowego w Poznaniu,

4) Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu;

2. opłatę normalną w wysokości jednego (1) złotego pobiera się za jednorazowy wstęp do pozostałych muzeów;

3. opłatę ulgową w wysokości 50 gr pobiera się za jednorazowy wstęp do wszystkich muzeów od następujących osób za okazaniem legitymacji:

1) żołnierzy Wojska Polskiego,

2) funkcjonariuszy i pracowników Milicji Obywatelskiej,

3) młodzieży szkolnej i akademickiej,

4) członków stałych brygad Powszechnej Organizacji "Służba Polsce",

5) członków Związku Emerytów Państwowych,

6) członków Związku Inwalidów;

4. opłatę ulgową w wysokości 25 gr od osoby za jednorazowy wstęp do wszystkich muzeów pobiera się od wycieczek liczących co najmniej 10 osób.