Opłaty stemplowe od pism, sporządzanych w związku z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.

Monitor Polski

M.P.1936.94.

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 kwietnia 1936 r.