§ 3. - Opłaty od wpłat na rachunki niektórych instytucji finansowych.

Monitor Polski

M.P.1969.50.384

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1969 r.
§  3.
Wysokość opłat, sposób dokonywania rozliczeń z tytułu tych opłat oraz z tytułu przyjętych wpłat określą porozumienia zawarte między zainteresowanymi instytucjami a Ministerstwem Łączności, Powszechną Kasą Oszczędności i Centralnym Związkiem Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.