§ 6. - Opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.

Monitor Polski

M.P.1984.13.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1984 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.