§ 4. - Opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.

Monitor Polski

M.P.1984.13.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1984 r.
§  4.
O wielkości przekroczenia ustalonych limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych odbiorcy powiadamiają w terminie określonym w § 3 jednostkę, która ustaliła limit.