§ 4. - Opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych. - M.P.1983.14.82 - OpenLEX

§ 4. - Opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.

Monitor Polski

M.P.1983.14.82

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 1983 r.
§  4.
O wielkości przekroczenia ustalonych limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych jednostki gospodarki uspołecznionej powiadamiają w terminie określonym w § 3 jednostkę, która ustaliła limit.