§ 3. - Opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych. - M.P.1983.14.82 - OpenLEX

§ 3. - Opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.

Monitor Polski

M.P.1983.14.82

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 1983 r.
§  3.
Opłaty dodatkowe należy przekazać w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, na rachunek budżetu centralnego we właściwym dla jednostki gospodarki uspołecznionej urzędzie skarbowym.